h-s-c link link link
banner

Info Line >> Marriage Halls

Marriage Halls in Kanchipuram
Marriage Halls Phone Numbers
L.N.K. Palace
14-A-B, Kamatchi Amman Street,
(Near Kamatchi Amman Temple)
Kanchipuram-631502.
04112 - 230681,
98941 54515
A.E.D THirumana Manadapam
No : 56, Gandhi Road,
[Opp Hotel Saravana Bahavan]
Kanchipuram - 631501.
04112 - 229468,
04112 - 260139
CVM Annamalai Thirumana Maaligai
No 96, Sengazhuneer Odai Street,
(Near Poogadai Chattiram)
Kanchipuram-631502.
04112 - 222989,
04112 - 231431
Sri Ganapathy Hall
No 92, East Raja Street,
Kanchipuram - 631501
04112 - 225652
A.K.S Rani Mahal
No 111, Gandhi Road,
Kanchipuram-631501.
04112 - 227919
A.R.C Thirumana Mandapam
No 66G, North Mada Street,
Kanchipuram-631501.
04112 - 269834
D.K.K Kalyana Mandapam
No 6, C.V.R Street,
Kanchipuram-631501.
04112 - 268047
K.P.K Rathinbabai Thriumana Mahal
No 59, Kamarajar Street,
Kanchipuram-631501.
04112 - 221615
Maniam Thriumana Mandapam
No 4, East Raja Street,
Kanchipuram-631501.
04112 - 223977
Rajibahavan Thriumana Mandapam
No 120, Gandhi Road,
Kanchipuram-631501.
04112 - 222602
Sri Dhanalakshmi Thriumana Hall
No 166/72, Sannathi Street,
Kanchipuram-631502.
04112 - 227140
Sri Krishna Kalayna Mandapam
No 66, Vanigar Street,
Kanchipuram-631501.
04112 - 223395
Udhaya Mahal
No 70, S.N.Odai,
Kanchipuram-631501.
04112 - 231925